Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak się tworzy kreatywne jutro!

Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak się tworzy kreatywne jutro!

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na uroczystość wręczenia nagród laureatom dwóch konkursów: „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz „Kreowanie Jutra”. Uroczystość rozpocznie się o godz. 14.00, 28 września 2012 r. w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w Warszawie.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności jest przeznaczony dla absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest promocja najlepszych prac magisterskich dotyczących następujących zagadnień: innowacje w sektorze usług, popytowe podejście do tworzenia innowacji, ekoinnowacje, nowe podejście do zamówień publicznych. Laureaci konkursu oprócz nagród rzeczowych (o wartości 3 000 zł dla zdobywcy pierwszego miejsca i 1500 zł dla dwóch wyróżnionych absolwentów) zyskują możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed szerokim gronem przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Oroczenia Biznesu.

Konkurs Kreowanie Jutra skierowany jest do pracowników i przedsiębiorców sektora MSP, którzy wprowadzili w swoich miejscach pracy usprawnienia poprawiające jakość pracy. Celem konkursu jest nagradzanie kreatywnych pracowników – inicjatorów zmian i udoskonaleń, twórczo zaangażowanych w swoją pracę. Konkurs „Kreowanie Jutra” pokazuje, że każdy pracownik może, i powinien mieć wpływ na przyszłość swojej firmy. Podczas uroczystości wręczenia nagród zostaną również nagrodzeni pracodawcy, którzy tworzą warunki sprzyjające powstawaniu innowacyjnych pomysłów wśród swoich pracowników.

W t rakcie uroczystości zostaną przedstawieni laureaci konkursów oraz idee zawarte w nagrodzonych pracach. Spotkanie zakończy się występem artystycznym Janusza Radka.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 22 339 45 21, kip@parp.gov.pl

Potwierdzenie proszę przesłać na maila kip@parp.gov.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz „Kreowanie Jutra” są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Zespół Redakcyjny