Prezentacja Podkarpackiej Platformy Technologicznej w Urzędzie Miasta Rzeszowa

12 czerwca 2012 r. w UrzÄ™dzie Miasta Rzeszowa odbyĹ‚a siÄ™ prezentacja Podkarpackiej Platformy Technologicznej, czyli Aliansu Strategicznego Technologicznych Klastrów Podkarpackich: Podkarpackich PowiÄ…zaĹ„ Kooperacyjnych – klaster lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej, Wschodniego Klastra Informatycznego.
PodkarpackÄ… PlatformÄ™ TechnologicznÄ… wspiera równieĹĽ Uniwersytet Rzeszowski..